Projektbemutató

Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, mint a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban” című, EFOP-1.5.3.-16-2017-00069 azonosító számú projekt konzorciumának tagja a komplex térségi humánszolgáltatás fejlesztésen belül vállalta a humán szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezéséhez kapcsolódó tájékoztató, információs feladatok ellátását.

Lenti térség közösségi közlekedésének áttekintése során megállapítást nyert, hogy bár a térségben van helyközi vasúti közlekedés (Zalaegerszeg-Rédics vasútvonal) a közszolgáltatások elérhetőségét és a munkahelyekre való eljutást a közúti forgalom biztosítja, így jelentős szerepe van az ÉNYKK által üzemeltetett autóbuszjáratoknak és a térségben meglévő, általában önkormányzati fenntartásban működő, falugondnoki buszoknak.

A projekt-területen 25 helyen működik falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás.

A falugondnoki járművek rendelkezésre állása képezheti az alapját a helyi közösségi közlekedés hatékony megszervezésének. A hagyományos falugondnoki utaztatás juttathatja el az igénybe vevőket a mikrotérségi központokba, ahonnét már megoldott a rendszeres tömegközlekedés (a törpefalvakba, zsákfalvakba esetenként csak reggel és este jut el az autóbusz).

A közösségi közlekedésbe bekapcsolódó minden résztvevőnek kiemelt feladata van a hivatásforgalmi (munkába járási és iskolalátogatási célú) utazások és az alapvető közszolgáltatások (egészségügy, sport, kultúra) elérését szolgáló utazások biztosításában.

E feladat ellátását segíti jelen webfelület. Legfontosabb cél egyfelől a menetrend szerint közlekedő járatok együttes naprakész bemutatása (busz és vasúti közlekedés), másfelől a projektben közreműködő települések bevonásával rendszerezett és folyamatosan frissülő közlekedési információk biztosítása (elsősorban falu, vagy tanyagondnoki buszok rendszeres és alkalmi útvonalainak nyilvánossá tételével) az internetes oldalon keresztül.